Percorso, Mezzi di trasporto, Alberghi, Ristoranti
e Prezzi
di un immaginario

Giro del Mondo (1999-2000)

 

Parte 5

-Western Samoa2-Fiji2-USA-Italia

 

 

 

 

Ὄπου δ' οὐδ' ἀποδημῆσαι χρεία ἐστίν, ἀλλ' ἐστὲ ἤδη καὶ πάρεστε τοῖς ἔργοις, ταῦτα δὲ θεάσασθαι καὶ κατανοῆσαι οὐκ ἐπιθυμήσετε; οὐκ αἰσθήσεσθε τοίνυν, οὔτε τίνες ἐστὲ οὔτ' ἐπὶ τί γεγόνατε οὔτε τί τοῦτό ἐστιν, ἐφ' οὗ τὴν θέαν παρείληφθε;
'E laddove neppure c'è bisogno di mettersi in viaggio, ma dove Zeus è già e presenzia con le opere, ebbene queste non smanierete di osservare e di capire? Quindi non vi accorgerete né di chi siete, né del per cosa siete nati, né di cos'è quest'opera alla cui visione siete stati invitati?'

Per tornare alla homepage clicca qui

Per accedere alla Parte 6 del Giro del Mondo clicca qui

Per tornare alla pagina di Benvenuti al Giro del Mondo clicca qui

11/02/2000 Venerdì
-Giunto ad Apia, alloggio al Seaside Inn per 55 T. Ad Apia acquisto il biglietto per il volo di ritorno a Nadi.
-Mi sposto quindi nell'isola di Savai con il ferry delle ore 16. Con un taxi (40 T.) raggiungo Manase ed i Tanu Beach Fales, dove alloggio per 50 T. pasti compresi. Cena in fale.

12/02/2000 Sabato
-Sono a Manase.

scan0555

scan0556

-Cena in fale.

13/02/2000 Domenica
-Passeggiata a Safotu. Cena in fale.

14/02/2000 Lunedì
-Affitto un'auto al Savaian Hotel per 132 T. e faccio il giro dell'isola di Savai con uno splendido cielo blu.

scan0557

scan0558

scan0559A

-Cena in fale.

15/02/2000 Martedì
-Lascio Savai con il ferry delle ore 10 ed alloggio ad Apia al Seaside Hotel per 55 T.

-Ceno da Sails per 19,5 T.

16/02/2000 Mercoledì
-Lascio Apia e raggiungo con il bus Lalomanu, dove alloggio di nuovo, e nello stesso fale, al Litia Sini Beach Fales per 30 T. Non ci sono più tracce di 'Our Lady of the Icecream' e nessuno sa dirmi nulla di lei. Comincio a dubitare che non sia mai esistita.
-Cena in fale.

17/02/2000 Giovedì
-Lalomanu. Cena in fale.

18/02/2000 Venerdì
-Lalomanu. Cena in fale.

19/02/2000 Sabato
-Lalomanu.

scan0559B

-Cena in fale.

20/02/2000 Domenica
-Lalomanu. A clean sunset.

scan0560

scan0561A

-Cena in fale.

21/02/2000 Lunedì
-Donna's rescue ad Apia, dove la incontro.
-Cena in fale. Samoa's cocktail & birthname. Fa'a Samoa.

22/02/2000 Martedì
-Lalomanu. Cena in fale.

23/02/2000 Mercoledì
-Lalomanu. -

scan0561B

scan0562

-Cena in fale.

24/02/2000 Giovedì
-Lascio Lalomanu ed alloggio al Kitano Tusitala Hotel (room 403) di Apia con 'Our Lady of the Icecream'' per 240 T. al giorno, breakfast incluso.
-Ceniamo da Sails per 79 T.

25/02/2000 Venerdì
-Passo la mattinata nelle sale della Apia Library leggendo le memorie di Schwarzkopf sulla guerra del Golfo del '91.

scan0563

-Ceniamo da Rainforest per 35 T. Samoa è Samoa.

26/02/2000 Sabato
-Vedo Sinalei, dove Donna e Nora sono andate per una lezione della Scuola per Sub.

scan0564

scan0565

scan0566

scan0567

scan0568

scan0569A

-Ceniamo al Seaview del Kitano con ottimo buffet e vino offerto da Donna.

27/02/2000 Domenica
-Resto ad Apia e qui incontro vari miei ministri, tra i quali il più importante è certamente quello delle Finanze, e poi Socrate.
-Ceno da Sails insieme a Nora e Donna per 55 T.

28/02/2000 Lunedì
-Con il bus delle ore 16 torno a Lalomanu insieme a Donna, che ha ottenuto il suo Dive Certificate. Litia's accomodation.
-Cena in fale. E' il compleanno di Pou e le regaliamo un paio di orecchini.

29/02/2000 Martedì
-Sono a Lalomanu, nello stesso fale occupato da me in precedenza; ma sull'impiantito ci sono due materassi e due cuscini.

scan0569B

-Cena in fale.

1/03/2000 Mercoledì
-Lalomanu. Visito, dietro invito, la Primary School di Lalomanu.

scan0569C

-Cena in fale, a base di capretto, con Donna.

2/03/2000 Giovedì
-Lalomanu.

scan0570

-Cena, a base di noodles, con Donna, che riposa la notte con me nel mio fale.

3/03/2000 Venerdì
-Lalomanu. Sono fotografato mentre fotografo fotografi che fotografano. -

scan0571

-Cena a base di lobster. Samoa è Samoa. Nel mio fale c'è un geko e lo chiamo Pinocchio.

4/03/2000 Sabato
-Lalomanu. Assistiamo ad un a partita di rugby.

scan0572

scan0573A

-Compro un tonno e si cena cucinandolo alla griglia.

5/03/2000 Domenica
-Ultimo giorno di permanenza a Lalomanu.

scan0573B

scan0574

-In acqua, nel Pacifico Oceano, Donna ripete con me la preghiera di Socrate che chiude il Fedro. Fa'a Samoa. Cena con Donna in fale.

6/03/2000 Lunedì
E' giorno di pioggia ed è l'addio.

scan0576A

-Alle ore 11,45 del mattino volo da Apia a Nadi, dove arrivo alle ore 13,30 del Martedì 7/03/2000.

7/03/2000 Martedì
-Sono a Nadi e compro una cassetta di musica samoana.

scan0576B

scan0577

-Alloggio al Nadi Hotel per 39 Fj$. Ceno indiano al Curry best per 20 Fj$.

8/03/2000 Mercoledì
-Passeggio per Nadi e mangio un panino da McDonald per 2,95 Fj$.

scan0578A

-Nel pomeriggio piove. Ceno in albergo per 15 Fj$.

9/03/2000 Giovedì
-Day trip all'isola di Mana con l'agenzia South Sea Cruises per 85 Fj$. Parto alle ore 8 e torno alle ore 18.

scan0578B

scan0579

scan0580

scan0581

scan0582A

-A questo punto, pago 19,5 Fj$ per half-day Hotel accomodation e sono all'aeroporto di Nadi alle ore 21,30. Parto per Los Angeles con un volo della Air New Zealand alle ore 1 del Venerdì 10/03/2000 ed arrivo a Los Angeles alle ore 14 del Giovedì 9/03/2000.
-Con un taxi (73$) vado a Tujunga Canyon Boulevard 10718 e sono ospite in casa di Donna. Conosco suo figlio Lance, Jana e la madre di Jana. Accompagnato in una libreria da Jana, compero la guida degli USA di cui ho bisogno.

10/03/2000 Venerdì
-Recupero e riposo a Tujunga. Passeggio in un sole mite.

scan0582B

scan0583

scan0584

-Regalo a Lance una bottiglia di Chianti. Ceno con Jana: una pizza. Telefona Donna da Samoa. Per lei lascio in regalo un'altra bottiglia di Chianti e 5 pacchettini di M&M.

11/03/2000 Sabato
-Sono a Los Angeles. Lance e Jana mi portano in auto a Venice e lì ci salutiamo.

scan0585

scan0586B

scan0587

-A Venice trovo una accomodation al Cadillac Hotel per 78,5 $ al giorno. Faccio una lunga passeggiata lungo la spiaggia fino a S. Monica e poi prendo il bus 434 per Malibu. Qui ceno alla Taverna Greca 'Tony' di Malibu per 42,11 $.

12/03/2000 Domenica
-Imparo come raggiungere l'aeroporto di Los Angeles con il bus 2 + bus 3 e mi assicuro di partire dall'aeroporto giusto per volare a Miami, in Florida, il Martedì 14.

scan0588

scan0589

scan0590

-Con il bus 2 + bus 20 vado a Beverly Hills e vedo Rodeo Drive. Vi ceno con un buon hamburger per 10,5 $.

13/03/2000 Lunedì
-Vedo Hollywood e vi faccio una lunga passeggiata.

scan0591A

-Ceno da Firehouse per 28 $.

14/03/2000 Martedì
-Alle ore 11 lascio l'Hotel Cadillac e vedo Downtown Los Angeles, soffermandomi soprattutto dalle parti della Union Station.

scan0591B

-Raggiungo poi l'aeroporto e volo prima a Minneapolis e poi a Miami, Florida.

15/03/2000 Mercoledì
-All'aeroporto di Miami prendo un bus Greyhound che mi porta fino a Keywest. Alloggio al Blue Lagoon Motel per 160 $ al giorno e divido la stanza per due giorni con un salvadoreno. -Ceno da Pizza Hut per 12 $.

16/03/2000 Giovedì
-Gironzolo a lungo per Key West.

scan0592

scan0593

scan0594

-Visito la casa di Hemingway e poi cammino, cammino. Un hot-dog è tutta la mia cena.

17/03/2000 Venerdì
-In mancanza di altre sistemazioni, rimango al Blue Lgoon Hotel per altri due giorni a 177,29 $ al giorno. Per me sole e relax. Ceno da Thai per 25 $.

18/03/2000 Sabato
-Sono sempre a Key West e mi soffermo a lungo in una piazza davanti al mare dove si esibiscono molti street-performers, e nella quale moltissima gente si ritrova per osservare il tramonto. Mi colpisce l'aspetto di una street-performer la quale fa psicoipnosi da strada! Non trovo però l'opportunità né il momento per dirle che... you look a bit like a goddess. As I am a father of the gods I feel it my duty to treat you for a drink or a dinner... Il mare, intanto, è pieno di pellicani. Al Waterfront Market mangio il peggior panino della mia vita. Ceno poi alla Seaport Taverne per 25 $.

19/03/2000 Domenica
-Lascio Key West alle ore 11,30 e con il Greyhound sono a Miami alle ore 16. Alloggio al Travelodge Hotel per 67 $ al giorno. Ceno in albergo con 11 $. Qui fa decisamente più freddo che a Key West.

20/03/2000 Lunedì
-Con il bus 5 ed il bus 3 giro tutta Miami Beach, tornando poi al punto di partenza ossia in Bayside Market Place.

scan0595

scan0596

scan0597

-Mangio un assai gradevole panino da Subway (23 NW) per 6,5 $ Ceno con un po' di frutta.
-Le città statunitensi non sono nate attorno a delle chiese.
-Mi ami? Comunemente significa questo: rinunci ai retti giudizi (caso mai ne avessi) per abbracciare i non retti giudizi?
-All you need is not love but right judgements.
-Il saggio, diciamo: l'uomo, è colui che è capace di orgasmi senza per questi barattarli con falsi giudizi sull'orgasmo.
-Chi è l'uomo? Uomo è colui che sa di essere figlio della Materia Immortale e padre degli dei.

21/03/2000 Martedì
-Sono ancora a Miami e nel corso di una lunga passeggiata vedo Haulover beach & South baech.

scan0598

scan0599

scan0600

-Pranzo da Lombardi's per 25 $

22/03/2000 Mercoledì
-Da Miami mi imbarco su un volo che mi porta a Chicago. Da Chicago mi imbarco su un volo che mi porta ad Amsterdam.

23/03/2000 Giovedì
-Arrivo ad Amsterdam verso le ore 7,30. Dallo stesso aeroporto riparto circa un'ora dopo con un volo della KLM per Torino, dove arrivo verso le ore 10,30.

Per tornare alla homepage clicca qui

Per accedere alla Parte 6 del Giro del Mondo clicca qui

Per tornare alla pagina di Benvenuti al Giro del Mondo clicca qui

 

 

 


 
Copyright (c) 2006 My Education Website. All rights reserved.